Trang Chủ Tin tức Sự kiện VÌ MỘT HÀ NỘI KHÔNG CÒN HIV/AIDS, CẦN SỰ THAM GIA BỀN...

VÌ MỘT HÀ NỘI KHÔNG CÒN HIV/AIDS, CẦN SỰ THAM GIA BỀN VỮNG CỦA HỆ THỐNG CỘNG ĐỒNG

69
0

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) phối hợp với Sở Y tế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị vận động  ngày 28 tháng 05 năm2015, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”. Dự án này  được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ khẩn cấp  thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) phối hợp với Sở Y tế thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị vận động  ngày 28 tháng 05 năm2015, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc”. Dự án này  được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ khẩn cấp  thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Mục tiêu chung về phòng, chống HIV/AIDS của thành phố Hà Nội năm 2015: (1) Góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. (2) Tiếp tục duy trì và khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%  (3) Giảm tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

  1. BS. Hoàng Đình Cảnh – Phó cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, nhấn mạnh về mục tiêu 90 – 90 – 90 của Liên Hợp Quốc., Chiến lươc Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và kinh nghiệm từ các tỉnh/ thành phố khác. Tiến sĩ Lê Nhân Tuấn – Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP. Hà Nội trình bày về mục tiêu của thành phố trong 05 năm tới và kế hoạch thực hiện, phân tích tình hình, giải pháp,. vai trò và sự tham gia, phối hợp của các ban ngành và các nhóm cộng đồng. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi về vấn đề dịch vụ thân thiện cho nam đồng tính (MSM), đề án vay vốn tạo việc làm và thu nhập cho các nhóm cộng đồng, các vướng mắc từ phía cộng đồng liên quan đến bảo hiểm y tế.

Ông Hoàng Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở y tế TP. Hà Nội có ý kiến. “Hà Nội là một trong những tỉnh/ thành phố có tình hình dịch HIV giảm rõ rệt so với các tỉnh/ thành phố khác và làm thế nào để kết quả này mang tính bền vững. Tình hình dich có chiều hướng thay đổi từ hình thái lây nhiễm trong nhóm tiêm chích ma tuý sang nhóm quan hệ tình dục”.

Bác sĩ Nguyễn Anh Thuận nguyên Phó trưởng đại diện dự án USAID| Pathways, hiện nay, là Giám đốc công ty An Toàn Sống cho rằng. “Trong một số báo cáo có phân chia giữa nam và nữ nhưng chưa phân chia giữa nam đồng tính và nam không đồng tính. Hà Nội là nơi hội tụ cộng đồng đồng tính từ khắp các tỉnh/ thành phố khác đến để sinh sống. Do còn vấn đề kỳ thị đối với MSM và thiếu các dịch vụ thân thiện cho nhóm này, cần đào tạo đội ngũ cung cấp dịch vụ có kiến thức và hiểu biết về cộng đồng đồng tính và chuyển giới (LGBT)”.

Hướng dẫn mới đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đề cập đến giải pháp huy động các tổ chức xã hội tham gia phòng, chống HIV/AIDS. Ngay từ đầu hội nghị ông John Michael Eyres – Giám đốc phòng Y tế, USAID đã có ý kiến: “Kinh nghiệm quốc tế cho thấy giải pháp dựa vào cộng đồng đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Do vậy, cần tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức cộng đồng (CBO) như là các nhóm, các mạng lưới của cộng đồng chịu ảnh hưởng chính bởi HIV phát huy vai trò chủ động và tham gia một cách hiệu quả trong phòng, chống HIV/AIDS”.

Các nhóm cộng đồng của những người sống chung với HIV và cộng đồng chịu ảnh hưởng chính bởi HIV, tại Hà Nội đã và đang tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV tại cộng đồng và không thể phủ nhận vai trò của họ trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS góp phần giảm lây lan của dịch thông qua các hoạt động tiếp cận, tư vấn, chuyển gửi.

TS.BS. Hoàng Đình Cảnh đã đề cập đến huy động tài chính trong bài trình bày như là. (1) Ngân sách từ Trung ương, (2) Ngân sách địa phương, (3) Bảo hiểm y tế, (4) Xã hội hoá và (5) Viện trợ quốc tế.

Làm thế nào để các tổ chức dựa vào cộng đồng của các nhóm đích tiếp cận với nguồn lực tài chính mang tính bền vững để duy trì hoạt đông phòng, chống HIV/AIDS? Câu hỏi này chưa được ai đề ra trong hội nghị cho các nhà quản lý cũng như các các chuyên gia.

Đồng Đức Thành