Xóa bỏ rào cản với người cai nghiện bằng Methadone

75
0

(Chinhphu.vn) – Methadone được đánh giá là phương pháp điều trị “tiêu chuẩn vàng” đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện